Dozory

STAVEBNÍ DOZOR A STAVBYVEDOUCÍ

Při provádění stavby pro bydlení svépomocí je nutné, aby tato stavba byla vedena stavbyvedoucím, tedy osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb. Stavební dozor postačí u ostatních staveb, například stavba garáže. 

V případě provádění stavby stavební firmou (stavebním podnikatelem) je stavbyvedoucí zajištěn přímo tímto subjektem. Zde je nutné dát pozor na to, aby firma takovou osobu měla. Stavbyvedoucího může vykonávat pouze osoba autorizovaná. 

Tyto osoby lze vyhledat v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků. Ověřte si, zda daná stavební firma má stavbyvedoucího, který je autorizovanou osobou a je tedy v tomto seznamu:TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

V případě provádění stavby stavebním podnikatelem, tedy firmou se stavbyvedoucím, potřebujete zajistit kontrolu, kvalitu a správnost prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací. Proto doporučujeme ke stavbě přizvat odborně způsobilou osobu - technický dozor stavebníka (TDS). Budeme Vaše pravá ruka při jednání se stavební firmou a jistota, že Vám zhotovitel nebude věšet tak zvaně "bulíky na nos". Navíc Vám zkontrolujeme také projektovou dokumentaci, která bohužel někdy vypadá jako nějaká malůvka. I v téhle situaci se Vám technický  dozor vždy vyplatí.

Zajišťujeme všechny dozory autorizovanou osobou. Neváhejte nás proto kontaktovat. Ceny od 1200 Kč za návštěvu.
Vytvořte si webové stránky zdarma!