Projekce

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace rodinných a bytových domů, občanských a průmyslových staveb:

STUDIE

PASPORTY STAVEB

DUR - Dokumentace pro územní rozhodnutí

JDÚS - Jednoduchá dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu

PDOS (DOS) - Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

PDSP (DSP) - Projektová dokumentace pro stavební povolení

PDPS (DPS) - Projektová dokumentace pro provádění stavby

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby

Provádění odborných a stavebně technických průzkumů a posudků, poradenství na stavbě i online. Neváhejte se zeptat. Projekce vytápění, termohydraulické vyvážení a dimenzování otopných soustav, zdravotně technické instalace a návrh kotelen.

CENY

Ceny projektových dokumentací jsou velmi individuální s ohledem na níže uvedené. Výslednou cenovou nabídku Vám nezávazně zpracujeme po osobní návštěvě daného pozemku, zjištění Vašich představ, zjištění místních požadavků a náročnosti inženýrské činnosti v dané lokalitě.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost - vyřízení všech povolení, vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Jednoduše všechno to papírování.

RODINNÉ DOMY

Možná se ptáte, proč na našich stránkách nemáme žádné projekty rodinných domů s půdorysy dispozic a 3D návrhy, abyste si mohli vybrat? Odpověď je jednoduchá. Každý rodinný dům je jiný - originál, má své požadavky z pohledu uživatele, je umístěn na jiném pozemku, má jinou orientaci vůči světovým stranám, jinou geologii pro založení a podobně. Z tohoto důvodu je nelogické Vám nabízet domy, které jsme již naprojektovali nebo Vám dopředu nabízeli domy, které stejně nebudou pasovat na Váš pozemek.

Pokud Vám jiné "projekční" firmy nabízejí nesčetné množství různých domů s krásnými vizualizacemi, dispozicemi a s nabídkou výhodné ceny hotového projektu, je to bohužel čisté klamání zákazníka. V konečném důsledku se musí tyto projekty vždy kompletně předělat s ohledem na výše uvedené.

U nás se začíná tím, že se sejdeme na pozemku a vytvoříme na základě Vašich požadavků studii domu s dispozicemi a 3D náhledem. Následně se provádějí korekce z Vaší strany a poté přikročíme k samotnému projektu domu.

Pro stavební úřad potřebujete dokumentaci pro ohlášení stavby (PDOS) nebo stavební povolení (PDSP). Tyto dokumentace jsou u většiny projekčních kanceláří jen hrubým náčrtem a často nejsou vyřešeny skladby konstrukcí, návaznosti, specifikace materiálu, výztuže, správnost návrhu a podobně. Například beton ve specifikaci základové konstrukce opravdu nestačí. Pak teprve u provádění řešíte jaký vlastně beton použít. Často uvidíte na výkresech text "tato dokumentace neslouží k provádění stavby". Naše dokumentace provádíme komplexně, tedy jak na povolení pro úřady, ale především, aby bylo možné podle této projektové dokumentace stavět (PDPS).

Neváhejte nás jakkoliv kontaktovat, vše Vám srozumitelně vysvětlíme.

Pro ukázku několika našich projektů a vizualizací navštivte naši galerii:

Vytvořte si webové stránky zdarma!